head
Edwin Schmitt · Fotografien – Videos – Infos
logo info url url

TAUCHEN · Ägypten – Doktorfische

Blauklingen-Nasendoktorfisch
Blauklingen-Nasendoktorfisch (Naso unicornis).
Blauklingen-Nasendoktorfisch Blauer Segelflosser. Arabischer Doktorfisch Indischer Gelbklingen-Nasendoktorfisch Indischer Segelflosser